5. srečanje moravskih in slovenskih zborov

Vachov zbor moravskih učiteljic, K-dur, pevska skupina Studenec

Koncert ob 100. obletnici ustanovitve ČR

Kapiteljska dvorana, samostan Zábrdovice,
Lazaretní 3, Brno – Zábrdovice

18. 10. 2018 ob 19:00