5. srečanje moravskih in slovenskih zborov

Vachov zbor moravskih učiteljic, K-dur, pevska skupina Studenec

Koncert bo potekal s podporo Mendelove univerze v Brnu kot eden uvodnih dogodkov ob 100. obletnici njene ustanovitve

dvorec Křtiny

19. 10. 2018 ob 19:00