Na přednášku slovinské architektky

Ajdy Balderman Plesník o PLEČNIKOVI

která se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 9:10 do 10:40

v učebně U28, vchod do areálu z Údolní 53, Brno

vás srdečně zvou Ústav slavistiky FF MU, Seminář jihoslovanských studií a balkanistiky a Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Přednáška bude v češtině.

»Na naší fakultě o Josipu Plečnikovi v 90. letech nikdo nemluvil. Kolem jeho jména byla jakási tíha a nedoceněnost. Mě osobně ale zaujala poetičnost a transcendence jeho architektury. Každodenní život v autentickém prostředí Plečnikovy Lublaně se podepsal na mojí duši s láskou a respektem. A když jsem se v roce 2007 poprvé v životě ocitla v Praze, zažila jsem intimní setkání s Plečnikem na Pražském hradě, které náš vztah navždy zpečetilo. Bude mi ctí, když budu moci kousek toho obdivu a porozumění přenést dál.«
A. B. Plesník

 

Ajda Balderman Plesník, univ. dipl. ing. arch.:
Slovinka narozená 1973 v Kranji, žijící v Praze, působí také na Moravě. Kromě architektury se věnuje interiérům, designu šperku, osvětlení, grafice a poezii. Vystudovala na Univerzitě v Lublani, na Plečnikově škole architektury a za svoji diplomovu práci »Šperky, inspirované dílem Plečnikových studentek architektek« dostala významné ocenění Prešernovu cenu za architekturu.