JAVORCA

Pamětní kaple sv. Ducha na planině Javorca – „bazilika míru“

27. 6. – 20. 9. 2018

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého Kanovnická, Praha 1 – Hradčany

 

Autorka výstavy: mag. Damjana Fortunat Černilogar
Vystavené exponáty: Tolminské muzeum – Sbírka Geyling, Janko Rutar
© fotografie: Remigius Geyling, Bildrecht Wien, 2017; Tolminski muzej; ZVKDS OE NovaGorica; Guido Aliney
Autor makety Javorci: Janko Rutar
Skenování materiálu: Marko Grego
Překlad textů: Wolfgang Zitta, Mojca Jemec, Poliglot, David Blažek
Jazyková redakce textů: Darja Pirih, Tomáš Kykal
Grafické ztvárnění výstavy: Urška Vrtovec s. p.
Tisk panelů a výroba zařízení pro výstavu: 4design d. o. o., Krivec Robert s. p.
Výstavu podpořili: Tolminské muzeum, Obec Tolmin, Ministerstvo kultury SR, Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze, Vojenský historický ústav Praha
Tolmin, červen 2018

Roku 1916 postavili vojáci rakousko-uherské 3. horské brigády náležející k XV. sboru za frontovou linií sočského bojiště v údolí říčky Tolminky pamětní kapli podle návrhu vídeňského umělce Remigia Geylinga. Při volbě lokality bylo rozhodující, aby ji nepřítel nemohl pozorovat a aby byla stejně vzdálena od všech bojových pozic brigády na okolních horských vrcholech Vodil vrh, Mrzli vrh, Sleme a Rdeči rob.

Kaple byla postavena z dobrovolných příspěvků vojáků c. a k. 3. horské brigády. Také všechny práce vykonávali vojáci dobrovolně v době, kterou měli vyhrazenu k oddechu za frontou. Podle článku uveřejněného ve Wiener Abendpost dosáhly v roce 1917 náklady na stavbu 16.000 rakousko-uherských korun, což mělo odpovídat 100.000 korunám v době míru. S přípravou terénu ke stavbě se započalo 1. března 1916. Základy stály již na konci března a při slavnosti položení základního kamene 4. dubna byla po bohoslužbě pod vstupní portál zazděna listina s poselstvím o účelu této pamětní kaple. Důležitá role při výstavbě patřila nadporučíku Gézovi Jablonszkymu z Budapešti, jenž působil jako stavbyvedoucí.

Kapli vystavěli na skalním podloží. Na základech vyzděných z kamenných bloků vyrostla dřevěná stavba, jež vyžadovala velké množství smrkového a modřínového dřeva. Z Bohinje je přivezli po železnici do stanice v Mostu na Soči, odtamtud přepravili do

Pologu a posléze odnosili na staveniště na Javorci, kde bylo opracováno. Na okrajích všech dřevěných nosníků a kmenů byly vypáleny černé zářezy, čímž bylo dosaženo dalšího dekorativního účinku. Kapli s apsidou o délce 18 metrů a šířce 7,4 metru se podařilo postavit za 184 dnů. Boční lodě jsou vysoké 6 metrů a hlavní loď 7 metrů. Jako střešní krytina sloužil eternit. Ke kapli stoupalo kamenné schodiště o 78 schodech. Po dokončení kapli obklopoval okrasný park s dřevěnou vyřezávanou pergolou a kamennou obezdívkou. Nad vstupem ční zvonice se slunečními hodinami, rakousko-uherským státním znakem a latinským nápisem Pax (mír). Vnější stěny zdobí 20 stylizovaných erbů korunních zemí Rakouska- Uherska. V zádveří je 12 dřevěných pilířů a při vstupu do interiéru návštěvníka zaujme harmonie čtyř převládajících barev: černé, modré, zlaté a bílé. Jako jediný neutrální tón se objevuje šedá ba