Občni zbor Slovenskega društva Jože Plečnik – 2018

V A B I L O !

Jménem výkonech výboru Slovinského spolku Josipa Plečnika – Slovenskega društva Jožeta Plečnika si Vás dovolujeme pozvat na členskou schůzi,

které se bude konat ve středu 5. 12. 2018 od 17.00 hodin

v TIC – Slovenija center Praha, Římská 191/16, Praha 2 – Vinohrady.

Program členské schůze:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelé
 3. Informace o činností a hospodaření spolku do konec roku 2017
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Schválení závěrečné zprávy
 6. Plán činnosti spolku za rok 2019 a schválení
 7. Informace o změně stanov spolku (viz příloha) a hlasovaní o změně
 8. Volba členů výkonného výboru
 9. Volba členů kontrolní komise
 10. Různé (informace o průběhu činnosti v roce 2018)
 11. Ukončení členské schůze

Prosim za potrditev udeležbe. V primeru, da se ne morete udeležiti občnega zbora prosim, da nekoga pooblastiite, da zagotovimo sklepčnost. 

PLNÁ MOC