Pozvánka na slavnostní výsadbu lípy

slovinsko – českého přátelství

která se uskuteční ve středu dne 3. října 2018 v 10:00

u kostela Panny Marie Sněžné v Provodově – Malenisku.