Katedra jihoslovanských a balkanistických studií  si vás dovoluje pozvat na přednášku

KÁVA A KAVÁRNY NA BALKÁNĚ.

kava-a-kavarne

Přednese ji významný slovinský etnolog a balkanolog prof. BOŽIDAR JEZERNIK

a uskuteční se ve středu 2. 11. 2016 od 18:00

v bistru MEZI ŘÁDKY na Filozofické fakultě.

Přednáška proběhne ve slovinštině a bude tlumočena do češtiny.