TOREK, 1. 11. 2016, Filozofska fakulteta (učilnica št. 23):

red. prof. dr. MARKO JESENŠEK:

14:10 – 15:40: Dvojnični razvoj slovenskega knjižnega jezika (Predavanje o osrednjeslovenskem in vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku ter  poeneotenju slovenske knjižne norme sredi 19. stoletja)

15:50 – 17:20: Slovenščina kot učni jezik na slovenskih univerzah (Predavanje o poskusih, da bi se na slovenskih univerzah uvedla angleščina kot učni jezik – celotni študijski programi samo v angleškem jeziku).

Predavanja bodo potekala v slovenskem jeziku.

Predavanj prof. Marka Jesenška z Oddelka za slovanske jezike in književnosti Univerze v Mariboru.
Profesor Jesenšek sodi med najboljše poznavalce zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Intenzivno se ukvarja predvsem z njegovo regionalno raznolikostjo. Zakaj imamo Slovenci ogromno narečij, a kljub temu le en knjižni jezik in ali je bilo vedno tako? To sta vprašanji, ki bi morali zanimati vsakega slovenista. V torek bo idealna priložnost, da nam nanju odgovori vrhunski poznavalec. Da pa ne bomo ostali v preteklosti, bo drugo predavanje prof. Jesenška vezano na najnovejše dileme v zvezi s slovenščino: predstavil bo svoja stališča o jezikovni politiki na slovenskih univerzah. Naš torkov gost je v polemikah o razmerju med slovenščino in angleščino v slovenskem visokem šolstvu zelo aktiven.