v kripti Plečnikove cerkve

v soboto, 10. decembra ob 16. uri

bo slovenska maša.

Maševal bo zdomski duhovnik mons. Janez Pucelj, ki bo v ta namen prišel iz Munchna.