Vernisáž Vzpomínky na sočskou frontu se uskuteční:

ve středu 21. září 2016 v 18.00 hodin
(do 15. řijna 2016)

v prostorech Českého centra Praha, Rytířská 31, Praha.


Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi ve spolupráci s Českým centrem Praha a Vojenským historickým ústavem

Výstava představuje na 16 panelech průběh bitev se zvláštním důrazem na působení českých vojáků, mezi nimiž měli zastoupení i významní čeští umělci, například malíř Josef Váchal nebo spisovatel Fráňa Šrámek. Dále výstava zobrazuje život na frontě v době klidu, památníky padlých vojáků, projekt nadace Cesta míru, kostel Sv. Ducha v Javorci a větší muzea z Posočské oblasti, jejichž expozice je věnovaná tématice Sočské fronty a první světové války.

Výstava vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Slovinské republiky a Vojenského historického ústavu v Praze. Na slovinské straně obsah aktivně spolu-utvářely Tolminské muzeum, nadace Cesta míru v Posočí a Historický institut Milka Kosa Výzkumného střediska Slovinské akademie věd a umění (ZRC SAZU).

Výstava byla zahrnuta do oslav 100. výročí první světové války, konajících se pod záštitou slovinského Národního odboru. Tento odbor je autorem kalendáře akcí, které jsou konány ve Slovinsku i v cizině v období 2014-2018 k připomenutí první světové války. Představitelé slovinských institucí se tak zapojují do evropských projektů a stávají se součástí celoevropských aktivit.

Putovní výstava bude pokračovat i do dalších českých měst, zejména tam, odkud byli povoláváni vojáci k bojům na Sočské frontě. Dílčím cílem výstavy je přispět k většímu povědomí Čechů o regionu Posočí, s nimiž nás pojí společná historie. Sočská fronta totiž znamenala totiž smrt pro tisíce Čechů.