horny počerniceTradičně organizujeme takzvané slovinské dny.

Letošní začínají dne 2. října 2013 v rámci programu Poznej země EU. V předvečer jejich zahájení začínáme večerem na faře v Horních Počernicích, kde nejprve vystoupí Michal Kůra ze Slovinského centra v Praze a představí slovem a obrazem různorodost naší krajiny. Následovat bude varhanní koncert v kostele svaté Ludmily, kdy bude na jediné varhany slovinského původu v České republice, konkrétně z dílny pana Škrablja z Rogašské Slatiny, hrát Veronika Kohoutová. Těšit se můžeme na repertoár slovinských barokních skladeb Stanka Premrla a Andreja Missona. K barokní době rovněž patří Johann Sebastian Bach, s jehož skladbou koncert ukončíme. Pevně věříme, že tento koncert bude nejlepším úvodem pro prezentaci Slovinska v Horních Počernicích.
Na samém počátku námi plánovaných akcí stálo přání, abychom hledali a nacházeli vše, co Čechy a Slovince spojuje a v čem k sobě mají blízko. Vzhledem k tomu, že pocházím z oblasti, kde se ve Slovinsku paličkuje a paličkování má dlouhou uměleckou tradici a že jsem chodila do školy paličkování, tak mne napadlo, že by právě krajka mohla být jednou z těch drobných pojítek a nití, které naše národy pojí. Tradiční krajka země kraňské má k české tradiční krajce velmi blízko, mají celou řadu společných prvků. Předpokládá se, že do Idrije, odkud se paličkování rozšířilo slovinským územím, toto umění přinášely už v 16. století ženy z rudonosných oblastí dnešního Česka. Byly to manželky buď českých, nebo německých havířů, kteří přicházeli do Idrije dobývat rtuť. Idrijská krajka se ale následným vývojem, zejména po první světové válce, kdy byla Idrija anektovaná Itálií, v důsledku tržních požadavků přiblížila italské a belgické krajce a má dodnes ohlas všude ve světě. Asi osmnáct kilometrů od Idrije leží město Žiri, kde se začalo paličkovat koncem 19. století a tato činnost představovala přivýdělek pro převážně zemědělské a obuvnické obyvatelstvo. Žiri se po první světové válce ocitlo na druhé straně hranic a tradiční krajka si díky tomu zachovala středoevropský charakter a má řadu společných prvků i s českou tradiční krajkou. Na výstavě tak uvidíte tamější tradiční krajky, které budete moci porovnat s novými přístupy v paličkování, které rozvíjí v Žiri spolek Cvetke. Mimo to uvidíte například paličkované erby a vlajky evropských států, stromy v krajce a mnoho dalších motivů, pochopíte, že pro šikovné ruce je opravdu možné udělat v krajce cokoliv…
Ajda BP prstan AlenkaDále se představí Ing. arch. Ajda Balderman Plesnik, která už řadu let žije v Praze a která nám představí stříbrné a zlaté šperky inspirované dílem slovinských architektek a Plečnikových žákyň. Ajda B.Plesnik získala před lety ve Slovinsku za navrhování šperků nejvyšší studentskou cenu zvanou Prešernova cena. Bude to poprvé, kdy budou na výstavě k vidění její originální šperky. V posledních letech ve svém ateliéru pod Vyšehradem vychází Ajda Plesnik z tvarů jednotlivých šperků a na jejich základě vyrábí vkusná svítidla, která bude rovněž prezentovat. Plečnikova práce, která je spojena s Prahou, najde v její interpretaci nový, působivý výraz.

 

Seznámíme se také s  malířkou a ilustrátorkou Katarinou Vladimirov Young, která žije v Praze a představí nám své kresby z posledních dvou let. Uvidíte její kresby tužkou, pastely a uhlím.   Místo na naší výstavě si najde i expozice lektorátu slovinského jazyka na Univerzitě Karlově v Praze, který příští rok oslaví sto let své existence. Vzhledem ke klesajícímu zájmu studentů o studium tohoto oboru bych si vřele přála, aby se díky slovinským dnům v Horních Počernicích našli noví zájemci, kteří by měli zájem studovat jazyk, kterým mluví dva milióny obyvatel naší planety a na jehož základě byla tvořena slovinská státnost.

Nelze zapomenout na turistický blok, který upozorňuje na krásy slovinské země a který připravuje již zmíněný Michal Kůra a Markéta Šupica z cestovní kanceláře Relax Brno. V rámci této části programu se návštěvníci budou moci podívat na fotografie slovinských měst a krajin pod souhrnným názvem Slovinsko v obrazech. Autory fotografií jsou slovenisté z Brna, jmenovitě Michal Przybylski, Tereza Létanová, Eliška Papcunová a slovenista amerického původu Richard Joh