3. pesniški festival „Mladi mesec“

https://www.facebook.com/events/142800379782556/

14. 11. – 17. 11. 2017  v Pragi

nastopile bodo tri slovenske pesnice:

Miriam Drev, Meta Kušar ter Alenka Jensterle-Doležal.

Dogodek bo potekal v okviru Katedre za južnoslovanske in balkanistične študije Filozofske fakultete v Pragi. Organizirali  ga bodo slovenisti na KJBS FF UK: doc. Alenka Jensterle-Doležal (vodja projekta) in mag. Aljaž Koprivnikar. Festival bo že tradicionalni dogodek, saj se bo organiziral že tretjič.

Lektorat bo na »Mladem mesecu III« sodeloval s prevodi pesmi, ki jih bodo pod mentorskim vodstvom slovenistov pripravili študentje specializacije slovenščina in udeleženci tukajšnjih tečajev slovenščine.

V okviru literarnega festivala so bodo zvrstili dva literarna večera v Pragi (eden v torek v palači Lužickega seminárja  v Pragi 1, drugi v četrtek na Ambasadi). V sredo bo  prevajalska delavnica s študenti. V sredo zvečer bomo imeli literarni večer v Novopaških sklepih v Novi Paki.

Dogodek bo popestril kulturno ponudbo v Pragi in širil odmevnost slovenske literature in kulture v češkem okolju. Predhodna pesniška festivala: Mladi mesec I (2015) in Mladi mesec II (2016) sta bila zelo uspešna in sta postala prepoznavna med literarnimi dogodki v Pragi. Na pesniškem festivalu so že nastopile avtorice: Katja Gorečan, Barbara Korun, Kristina Hočevar, Glorjana Veber, Maja Vidmar, Barbara Pogačnik, Stanka Repar- Chrobáková, Alenka Jensterle-Doležal in Lidija Dimkovska. Glasovi slovenskih pesnic so postali vidni in so se slišali tudi v češkem okolju. Festival bo pokazal raznovrstnost in bogastvo poetik ženskih glasov v slovenskem literarnem ustvarjanju ter jih predstavil v drugem kulturnem okolju.

Leta 2017 bomo izdali tudi antologijo slovenskih pesnic v češčini (prevodi študentov iz festivala Mladi mesec).

Organizatorji festivala bodo pri uresničitvi festivala sodelovali z mednarodnim klubom Pen in društvom Mira (ŽO SC PEN Mira, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana. ), kar bo še povečalo odmevnost dogodka. Povezali se bomo tudi s češkimi pisatelji.

 

Mladi mesec- tretji literarni festival slovenskih pesnic v Pragi

od 14. 11. – 16.11. 2017

Program v slovenščini:

Ponedeljek, 13. 11. 2017

Prihod pesnic Miriam Drev in Mete Kušar.

Torek, 14. 11. 2017

Prvi pesniški večer v Lužisko-srbskem seminárju ob 19h (v ulici U Lužického semináře  86/11)

Nastopajo pesnice: Miriam Drev, Meta Kušar, Alenka Jensterle-Doležal.

Vodi Radek Čermak. Glasbena spremljava na klavirju in petje šansonov Silva Morasten.

Sreda, 15. 11.2017

Pogovor in prevajalska delavnica s študenti slovenistike na Filozofski fakulteti v sobi številka 23 (od 9. do 11. ure). Vodi Alenka Jensterle-Doležal.

Filozofska fakulteta, nám. Jana Palacha 2.

Odhod v Novo Pako.

Ob 18 h drugi literarni večer v restavraciji in lit. kavarni Novopacký sklepy v Novi Paki. Nastopajo pesnice: Miriam Drev, Meta Kušar, Alenka Jensterle-Doležal. Vodi Lenka Šulcová.

Četrtek, 16. 11. 2017

Prihod iz Nove Pake.

od 18:00 do 19.30 ure na slovenskem Veleposlaništvu Republike Slovenije (Pod Hradbami 15, Praga 6) v Pragi tretji literarni večer. Nastopajo avtorice: Miriam Drev, Meta Kušar, Alenka Jensterle-Doležal.

Vodi ga Mircea Dan Duta. (literarni večer v okviru Dni poezije v Pragi).

Petek, 15. 6. 2017

Odhod pesnic.

Mladý měsíc – Třetí literární festival slovinských básnířek v Praze

(web – Filozofická fakulta UK)

—-

Od 14. 11. do 16. 11 se bude na půdě Filozofické fakulty konat už třetí ročník literárního festivalu Mladý měsíc. Festival je důkaz tradiční dobré spolupráce mezi českou Filozofickou fakultou UK a fakultami a organizacemi ve Slovinsku. Dosud se festivalu zúčastnily uznávané současné básnířky ze Slovinska: Katja Gorečan, Barbara Korun, Kristina Hočevar, Glorjana Veber, Maja Vidmar, Barbara Pogačnik, Stanka Repar-Chrobáková a Lidija Dimkovska. Básně ze slovinštiny do češtiny přeložili studenti specializace slovinština z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty UK. Festival organizují doc. dr. Alenka Jensterle-Doležal a Mgr. Aljaž Koprivnikar – slovenisté z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Tentokrát se na festivalu představí tří básnířky: Meta Kušar, Miriam Drev a Alenka Jensterle-Doležal. V rámci festivalu se budou konat tři literární večery v Praze a po České republiky. V rámci festivalu se uskuteční i překladatelský workshop na Filozofické fakultě.  Po festivalu vyjde i antologie studentských překladů básnířek spolu s originály.

Mladý měsíc – 3. literární festival slovinských básnířek v Praze

Úterý, 14. 11. 2017

První básnický večer v 19 h  v Lužickém semináři (U Lužického semináře  86/11, Praha 1)

Účinkují básnířky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal.

Moderátor Radek Čermák. Hudební doprovod Silva Morasten.

Středa, 15. 11.2017

Od 9 h do 11 h: rozhovor s básnířkami a překladatelský workshop v místnosti č. 23, FF UK.  Moderátor Alenka Jensterle-Doležal. Účinkují studenti slovenistiky na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií.  Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Odjezd do Nové Paky.

V 18 h druhý literární večer v  Novopackých sklepích v Nové Pace. Účinkují autorky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Moderátor Lenka Šulcová.

Čtvrtek, 16. 11. 2017

Od 18h do 19. 30: třetí literární večer na Velvyslanectví Slovinska v Praze (Pod Hradbami 15, Praga 6) (v rámci Dnu poezie v Praze).

Moderátor Mircea Dan Duta. Účinkují autorky Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal.

Petek, 15. 6. 2017

Konec festivalu.

Festival Mladý měsíc organizují doc. dr. Alenka Jensterle Doležalová a Mgr. Aljaž Koprivnikar, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlová.

Sponzoři: Ministerstvo za Slovence po svetu Republike Slovenije (ministerstvo pro Slovince po světě Republiky Slovinsko), Filozofická fakulta UK, Center za slovenščino kot tuji jezik (Centrum pro slovinštinu jako druhý jazyk, Filozofická fakulta v Lublaně), Spolek Novopacký sklepy, Odbor Mira – Slovinský Pen klub (u Spolku slovinských spisovatelů), Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze.