Slavnostní večer věnovaný Josipu Plečnikovi u příležitosti  145 let od jeho narození a 60 let od jeho úmrtí,

čtvrtek 11. května 2017 v 19,30

v kostele Nejsvětějšího srdce Páně, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2.

 

Josip Plečnik a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Josip Plečnik a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady

 

Plečnikův rok – 145 let od jeho narození a 60 let od jeho úmrtí. Toto významné jubileum si připomíná i Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Josip Plečnik, vynikající slovinský architekt, který působil také v České republice, hrál v minulosti na této škole významnou roli.

UMPRUM pro toto významné výročí připravila 11. května ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze slavnostní večer spojený s pásmem přednášek a prohlídkou kostela. 

„Josip Plečnik nejen, že se zapsal v dějinách české architektury jako významný architekt úprav Pražského hradu, ale také jako pedagog na naší škole. Od roku 1910 do 1921 zde působil jako profesor architektury a významně ovlivnil soudobou generaci mladých architektů“ vysvětlil rektor prof. Jindřich Smetana, proč UMPRUM iniciovala tento slavnostní večer.

Návštěvníci se mohou těšit na přednášku o významu a historických souvislostech projektu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně  prof. Jindřicha Vybírala z UMPRUM. S e současným provozem a dalšími funkcemi kostela je seznámí farář Dr. Jan Houkal. Liturgickým předmětům navrženým Josipem Plečnikem  bude věnována přednáška předního slovinského teoretika umění Dr. Dajmjana Prelovšeka. Prezentace budou doprovázeny projekcí.
V rámci programu bude návštěvníkům umožněna prohlídka krypty kostela.

Akce je pořádána ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze