Spletni dogodek v počastitev slovenskega kulturnega praznika.

kjer bo predstavljena pesniška zbirka pesnice

Petre Kolmančič P(l)ast za p(l)astjo,

Pesmi v češkem prevodu bodo brali študenti praške in brnske slovenistike.

Dogodek bo 8. 2. 2022 od 19. ure

Zoom:  https://uni-lj-si.zoom.us/j/99099480937

Meeting ID: 990 9948 0937

Vabijo vas:
Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu,
Katedra za južnoslovanske in balkanistične študije Filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi
in Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi