JUŽNO MORAVSKO: 7. srečanja moravskih in slovenskih pevskih zborov

7. 10. 2021 od 19. ure v Letovicah, MKS Letovice – kulturní dům, Nová 1, Letovice

8. 10, 2021 od 19. ure v Boskovicah, Antonína Trapla 6, Boskovice

9. 10 201 od 19. ure v Brnu, Vídeňská 7, Brno