Pesniška delavnica 

s slovenskim pesnikom, glasbenikom, skladateljem in igralcem

Andražem Poličem.

V torek, 15. maja  2018

v Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2

v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo 2018, potekala pesniška delavnicas slovenskim pesnikom, glasbenikom, skladateljem in igralcem Andražem Poličem.

 

Delanico bo v času dopolnilnega pouka slovenščine v Pragi

Mlajša skupin otrok v starosti od 5 do 8 let bo ustvarjala v času od 15:30 – 17:00,

Otroci v starosti od 9 do 11 let od 17:00 – 18:30.

Če se odločite, da se mladim ustvarjalcem pridružijo tudi vaši otroci, prosim,da  svoj priložnostni obisk dopolnilnega pouka najavite in se prilagodite starostni skupini otrok.