Pocta Franci Prešerenovi na lysickém zámku

Výstava věnovaná slovinskému básníkovi a vychovateli potomků šlechtické rodiny Dubských s kresbami slovinského výtvarníka Miha Maleše.

Kde: Státní zámek Lysice, Zámecká 1, 679 71 Lysice, Renesanční salónek vedle pokladny, vstup volný

Kdy: 14. 5. 2018 – 1. 7. 2018  (10.00–16.00)

Výstava se koná pod záštitou J. E. Leona Marce, velvyslance Slovinska, a za podpory Městyse Lysice.